Bezpečnostné príslušenstvo

Bezpečnostné príslušenstvo

SKU
BOZP
Ochranné okuliare

Bezpečnostné príslušenstvo pre ochrany zraku a dýchacích ciest. Pre dodržanie požiadaviek BOZP a ochranu zdravia je potrebné pri používaní UV zariadení chŕaniť zrak, povrch tela a dýchacie cesty ochrannými pomôckami. Ponúkame UV ochranné okuliare a UV ochranný štít, ktorý blokuje 99.9% UV žiarenia v rozsahu do 385 nm. 

Ochranný štít proti UV žiareniu

Cenová ponuka