Stacionárne UV lampy pre použitie na stabilných pracoviskách alebo pre zabudovanie do výrobných liniek. 

Labino GX UV lampa

LABINO GX Orion - Záruka 3 roky! Modulárny systém.
Labino BB 2.0

BB 2.0 Series UV-A LED svetlá
〈〈〈 2-ROKY ZÁRUKA 〉〉〉


Jeden z najväčších profilov lúča na trhu s rovnomerným pokrytím. Podľa typu modeluUV-A lámp BB 2.0 (Ikaros, Helios, Artemis), je priemer lúča 26-28 cm a  intenzita ca. od ≈ 4 000 do 22 000 μW/cm2.

Vybrané modely spĺňajú požiadavky noriem ASTM E3022-18, Rolls-Royce RRES 90061 a Airbus AITM6-1001. Prevádzková doba na batériu je do 7 hodín.